Slogan
Suomalainen kuvantamisen osaamiskeskus
Näytä valikko ►

Ammattilaisille

Säännökset ohjaavat säteilyn lääketieteellistä käyttöä

Säteilysuojelulainsäädäntö asettaa vaatimuksia sekä säteilylle altistavaan toimenpiteeseen lähettävän lääkärin että toimenpiteen suorittajan ja toimenpiteestä vastuullisen lääkärin vastuuseen ja velvollisuuksiin. Erityisesti tulee huomioida lapset ja raskaana olevat naiset.

Säteilyturvakeskus on julkaissut  lähettäville lääkäreille oppaan röntgentutkimuksen oikeutuksesta, voit tutustua oppaaseen tästä.

Yleisimpien tutkimusten säteilyannoksia

Taulukossa esitetyt tiedot vastaavat  Koskiröntgenissä suoritettujen tutkimusten keskimääräistä säteilyaltistusta tutkittavalle.

Tutkimus Koskiröntgenin annokset (mSv) Annosvastaavuus altistumisaikana taustasäteilylle
Keuhko (PA- ja LAT-kuva) 0,03 3 päivää
Mammografia 0,3 36 päivää
Lantio 0.13 12 päivää
Lanneranka 0.4 (seisten) 48 päivää
OPTG 0,01 1 päivää
Sinusten KKTT 0,2 24 päivää

Vertailutietoa: Taustasäteily Suomessa 3 mSv/v, edestakainen lento Atlantin yli 0,1 mSv

 Kuvantamisen erityispalvelut Koskimagneetissa ja Koskiröntgenissä

Koskimagneetin erityispalveluita peruskuvantamisen ohella ovat anestesiatutkimusten mahdollisuus, leukanivelten kuvantaminen, alaraajojen rotaatiovirheiden arviointi ja magneettiohjauksessa otettavat rintanäytteet.

Koskiröntgenin erityispalveluita ovat sekä kasvojen että raajojen KKTT ja radiologiset toimenpiteet kuten näytteiden ottaminen, lääkeaineinjektiot sekä hermojuuripuudutukset.

Radiologien läsnäolo aukioloaikoina mahdollistaa monipuolisen päivystysluonteisen kuvantamisen ja lausunnon viiveettömän saatavuuden. Potilaat voidaan tutkia kattavasti ennen lähettämistä sairaalakonsultaatioon, tai välttyä sairaalaan lähettämiseltä. Esimerkiksi päivystysluonteiset natiiviröntgenkuvaukset ja laskimoiden ultraäänitutkimukset auttavat potilaan hoidon suunnittelussa ja jatko-ohjeistuksessa.

Harkitessanne  tutkimusmenetelmän valintaa voitte nyt myös konsultoida radiologejamme  lähettämällä sähköpostia osoitteeseen konsultaatiot(at)rontgentutka.fi. Pyrimme vastaamaan kysymyksiinne mahdollisimman pian.

Röntgentutkan palvelut tarjoavat sekä julkisille että yksityisille terveydenhuollon yksiköille joustavan mahdollisuuden sekä lähettää potilaita tutkimuksiin että pyytää radiologista konsultaatiota muualla tehdyistä tutkimuksista.