Slogan
Suomalainen kuvantamisen osaamiskeskus
Näytä valikko ►

Kuvantamismenetelmän valinta

Kasvot

 • Rtg perustutkimus
 • KKTT jatkotutkimus murtumissa ja sinusten löydöksissä
 • KKTT ensisijainen korvalokeroston alueella
 • MK täydentää tarvittaessa

Hampaisto ja leukanivelet

 • panoraamatomografia (OPTG) perustutkimus
 • KKTT jatkotutkimuksena tai pitkittyneissä ongelmissa
 • MK täydentää tarvittaessa

Kaula

 • Uä perustutkimus, ONB tarvittaessa uä:n yhteydessä
 • Väridopplerilla tutkitaan verisuonia
 • MK tai TT tarvittaessa tulehduksissa ja kasvainepäilyissä

Rintaontelo

 • Rtg perustutkimus
 • TT sairaalatutkimuksena abskessi-, empyeema- ja tuumoriepäilyissä
 • MK tarvittaessa mediastinaalisissa prosesseissa ja sydämen alueella

Rinnat

 • Mammografia perustutkimus
 • Duktografia, jos mamillaeritettä
 • Uä täydentää mammografiaa
 • MK täydentää diagnostiikan ongelmatapauksissa
 • ONB tai PNB tarvittaessa uä-, mammografia- tai MK-ohjauksessa

Vatsan parenkyymielimet

 • Uä perustutkimus
 • TT täydentää epäselvissä tilanteissa tai kasvainepäilyssä MK täydentää tarvittaessa, erityistutkimuksena
 • MK-kolangiografia sappiteiden kuvantamisessa

Suolisto

 • Rtg okkluusioita tai perforaatiota epäiltäessä tai vierasesineitä haettaessa
 • Varjoainekuvaus tarvittaessa, skopiat valtaosin korvanneet
 • TT kolonin alueella ja kasvainten selvittelyssä
 • Uä usein epäspesifinen
 • MK ohutsuolen tulehdusten ja kasvainten selvittelyssä

Virtsatiet ja eturauhanen

 • Uä perustutkimus, eturauhasen tutkimus rektaalianturilla
 • TT kasvain- tai virtsatiekiviepäilyssä
 • MK kasvainten laajuuden arvioinnissa