Slogan
Suomalainen kuvantamisen osaamiskeskus
Näytä valikko ►

Neuroradiologiset tutkimukset

Doppler-ultraääni, MK, magneettiangiografia (MRA) ja TT sekä ainoastaan sairaalatutkimuksena digitaaliangiografia (DSA).

Trauma

 • TT ensisijainen yksinkertaisissa traumoissa, joissa epäillään kontuusiota tai subduraali/epiduraalihematoomaa
 • MK erityistilanteissa, esim. kun epäillään diffuusia aksonivauriota (potilaan tajunnantaso matala, TT voi olla normaali)

Dementia

 • MK ensisijainen ja antaa tarkimman informaation dementian selvittelyssä

MS-tauti ja muut valkean aineen taudit

 • MK varmistaa MS-diagnoosin ja soveltuu lääkityksen vaikutusten seurantaan
 • MK ensisijainen enkefaliitin, vaskuliitin ja metabolisten sairauksien diagnostiikassa ja seurannassa

Kasvaimet

 • MK ensisijainen primääridiagnostiikassa ja seurannassa

Aivoverisuonten aneurysmat, verisuoni-malformaatiot, verisuonitukokset

 • Doppler-ultraääni kaulan verisuonten perustutkimus
 • TT akuuttitilanteissa (vuoto/infarkti)
 • MK ja MRA trombooseissa, verisuonimuutosten seulonnassa ja seurannassa

Selkärangan ja selkäytimen sairaudet

 • Rtg selkärangan perustutkimus
 • MK välilevypullistumassa, spinaalistenoosissa, kasvaimissa ja tulehdusmuutoksissa
 • MK ainoa kuvantamismenetelmä selkäytimen taudeissa
 • KKTT suositeltava kaularangan traumoissa ja juuriaukkoahtaumissa
 • TT/MK luisissa traumoissa sairaalatutkimuksena